เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "แปลงนาข้าวเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอม"

เขียนโดย วารสารเคหการเกษตร on .

เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "แปลงนาข้าวเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอม" 

       ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ สวนเคหการเกษตร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

       เนื่องจากการทำนาเพื่อผลิตข้าวเป็นข้าวขาวเพื่อส่งออกสำหรับประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นและภัยแล้งที่อาจจะเกิดถี่ครั้งมากขึ้น ทำให้การทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อย ๆ การเปลี่ยนที่นาส่วนหนึ่งเป็นพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ำน้อยกว่าและมีตลาดมั่นคงกว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดี มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชทางเลือกหนึ่งสำหรับเจ้าของนาในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง  ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมต่างบอกว่ามีอัตราเติบโตน่าสนใจ แต่วัตถุดิบมีไม่เพียงพอ

       การเปลี่ยนนาข้าวบางส่วนมาเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ท่านจะได้รู้ว่า หากจะเปลี่ยนนาเป็นสวนควรเริ่มต้นอย่างไร ลงทุนปรับพื้นที่อย่างไร จัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมอย่างไร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  โดยผู้เข้าอบรมจะเห็นสวนมะพร้าวน้ำหอมที่เคยเป็นนาข้าว  ที่วันนี้ให้ผลผลิตแล้ว  

 

รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น สนใจจองด่วน  โทร. 0-2503-2054-5 , 08-1373-2803