ขอเชิญร่วมสัมมนา "ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม....หนึ่งเดียวของไทยจากแปลงสู่ตลาดโลก"

เขียนโดย วารสารเคหการเกษตร on .

ขอเชิญสัมมนา "ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม....หนึ่งเดียวของไทยจากแปลงสู่ตลาดโลก"

           สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วารสารเคหการเกษตร โดยสถาบันเคหการเกษตร และหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภาควิชาพืชสวน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  กรมส่งเสริมการเกษตร และหอการค้า จ.นครปฐม  

          ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนา "ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม....หนึ่งเดียวของไทยจากแปลงสู่ตลาดโลก" ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558  ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  จ.นครปฐม 

        เนื่องจากงาน Thaifex 2015 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีสินค้าผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมของบริษัทต่าง ๆ จำนวนมาก นับได้ว่ามะพร้าวน้ำหอมของไทยวันนี้กลายเป็นไม้ผลเพื่ออุตสาหกรรมระดับโลกของจริง และกระแสการตื่นตัวบริโภคมะพร้าวน้ำหอมไทยไม่ได้มีแค่ต่างประเทศ เพราะในประเทศเองมีการบริโภคมะพร้าวน้ำหอมเพื่อสุขภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการส่งออกหลายรายบอกว่าเป็นเสียงเดียวกันว่า วัตถุดิบหรือมะพร้าวน้ำหอมมีไม่พอป้อนตลาด  ชาวสวนสามารถเพิ่มพื้นที่การผลิต หรือเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ปลูกเท่าเดิมได้หรือไม่ งานวิจัยมะพร้าวน้ำหอม ณ ปัจจุบัน สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้หรือไม่ แต่ละภาคส่วนมีปัญหาอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคของอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยมาร่วมกันหาคำตอบได้ในงานสัมมนานี้   

      สนใจลงทะเบียน 670 บาทต่อท่าน (รวมค่าอาหารเที่ยง อาหารว่าง 2 มื้อ และหนังสือการจัดการผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างมืออาชีพจากเคหการเกษตร 1 เล่ม)  จองด่วน โทร. 0-2503-2054-5  และ 08-1374-2803