ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2558 "รักแม่ . . . รักษ์โลก"

เขียนโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร on .

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2558 "รักแม่ . . . รักษ์โลก" พบกับ

  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการ bike for MOM ที่ทำจากฝาขวดพลาสติกและวัสดุเหลือใช้
  • กิจกรรม workshop เพื่อคุณแม่ ได้แก่ Bouquet for Mom และ Freshy Mommy

ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ หอสมุด ธ.ก.ส. ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน (ตรงข้าม ม.เกษตรศาสตร์)

 

สอบถามรายละเอียด เบอร์ 0-2558-6100 ต่อ 8366-8367

เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "แปลงนาข้าวเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอม"

เขียนโดย วารสารเคหการเกษตร on .

เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "แปลงนาข้าวเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอม" 

       ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ สวนเคหการเกษตร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

       เนื่องจากการทำนาเพื่อผลิตข้าวเป็นข้าวขาวเพื่อส่งออกสำหรับประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นและภัยแล้งที่อาจจะเกิดถี่ครั้งมากขึ้น ทำให้การทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อย ๆ การเปลี่ยนที่นาส่วนหนึ่งเป็นพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ำน้อยกว่าและมีตลาดมั่นคงกว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดี มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชทางเลือกหนึ่งสำหรับเจ้าของนาในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง  ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมต่างบอกว่ามีอัตราเติบโตน่าสนใจ แต่วัตถุดิบมีไม่เพียงพอ

       การเปลี่ยนนาข้าวบางส่วนมาเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ท่านจะได้รู้ว่า หากจะเปลี่ยนนาเป็นสวนควรเริ่มต้นอย่างไร ลงทุนปรับพื้นที่อย่างไร จัดการสวนมะพร้าวน้ำหอมอย่างไร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  โดยผู้เข้าอบรมจะเห็นสวนมะพร้าวน้ำหอมที่เคยเป็นนาข้าว  ที่วันนี้ให้ผลผลิตแล้ว  

 

รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น สนใจจองด่วน  โทร. 0-2503-2054-5 , 08-1373-2803  

ขอเชิญร่วมสัมมนา "ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม....หนึ่งเดียวของไทยจากแปลงสู่ตลาดโลก"

เขียนโดย วารสารเคหการเกษตร on .

ขอเชิญสัมมนา "ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม....หนึ่งเดียวของไทยจากแปลงสู่ตลาดโลก"

           สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วารสารเคหการเกษตร โดยสถาบันเคหการเกษตร และหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภาควิชาพืชสวน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  กรมส่งเสริมการเกษตร และหอการค้า จ.นครปฐม  

          ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนา "ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม....หนึ่งเดียวของไทยจากแปลงสู่ตลาดโลก" ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558  ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  จ.นครปฐม 

        เนื่องจากงาน Thaifex 2015 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีสินค้าผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมของบริษัทต่าง ๆ จำนวนมาก นับได้ว่ามะพร้าวน้ำหอมของไทยวันนี้กลายเป็นไม้ผลเพื่ออุตสาหกรรมระดับโลกของจริง และกระแสการตื่นตัวบริโภคมะพร้าวน้ำหอมไทยไม่ได้มีแค่ต่างประเทศ เพราะในประเทศเองมีการบริโภคมะพร้าวน้ำหอมเพื่อสุขภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการส่งออกหลายรายบอกว่าเป็นเสียงเดียวกันว่า วัตถุดิบหรือมะพร้าวน้ำหอมมีไม่พอป้อนตลาด  ชาวสวนสามารถเพิ่มพื้นที่การผลิต หรือเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ปลูกเท่าเดิมได้หรือไม่ งานวิจัยมะพร้าวน้ำหอม ณ ปัจจุบัน สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้หรือไม่ แต่ละภาคส่วนมีปัญหาอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคของอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยมาร่วมกันหาคำตอบได้ในงานสัมมนานี้   

      สนใจลงทะเบียน 670 บาทต่อท่าน (รวมค่าอาหารเที่ยง อาหารว่าง 2 มื้อ และหนังสือการจัดการผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างมืออาชีพจากเคหการเกษตร 1 เล่ม)  จองด่วน โทร. 0-2503-2054-5  และ 08-1374-2803 

 

งานสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4

เขียนโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ on .

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้องาน “เกษตรก้าวไกลด้วย Digital Economy” ในงานประกอบไปด้วยหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิเช่น ไอทีเกษตรกับการพัฒนาเกษตรไทยด้วย Digital Economy , เปิดโลกการแข่งขันธุรกิจการเกษตรด้วย e-commerce, สร้างอนาคตเกษตรไทยด้วย Digital Agriculture เป็นต้น จัดขึ้นในวันที่ 18–19 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 และห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุราภรณ์ คงผล โทร 029428616 เบอร์ภายใน 1477 ต่อ 331, 333-337 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลแก่เยาวชนและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

เขียนโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น on .

ปีงบประมาณ 2557 ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนรักการอ่านและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น-จัดแสดงนิทรรศการ

เขียนโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น on .

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการของเครือข่ายฯในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 1 I-san Book Fair  2013 ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ค.2556  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก  โดยมีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 100,000 คน พร้อมทั้งจัดแสดงและแนะนำฐานข้อมูลของเครือข่าย ณ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาของคณะ ตั้งแต่เดือน 8 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2556 รวมทั้งส่งเสริมการใช้งานแก่นักศึกษาในรายวิชาสัมมนา/ระเบียบวิธีวิจัย ทุกสาขาของคณะ  การสืบค้นข้อมูลทางการเกษตรในหลักสูตรอบรมของห้องสมุดประจำภาคการศึกษา1/2556 ด้วย