• ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2558 "รักแม่ . . . รักษ์โลก"

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ส.ค. ๒๕๕๘ )

  หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2558 "รักแม่ . . . รักษ์โลก" พบกับ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการ bike for MOM ที่ทำจากฝาขวดพลาสติกและวัสดุเหลือใช้ กิจกรรม workshop เพื่อคุณแม่ ได้แก่ Bouquet for Mom และ Freshy Mommy ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ หอสมุด ธ.ก.ส. ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน (ตรงข้าม ม.เกษตรศาสตร์)   สอบถามรายละเอียด เบอร์ 0-2558-6100 ต่อ 8366-8367

 • เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "แปลงนาข้าวเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอม"

  วารสารเคหการเกษตร ( ก.ค. ๒๕๕๘ )

  เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "แปลงนาข้าวเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอม"         ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ สวนเคหการเกษตร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี          เนื่องจากการทำนาเพื่อผลิตข้าวเป็นข้าวขาวเพื่อส่งออกสำหรับประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นและภัยแล้งที่อาจจะเกิดถี่ครั้งมากขึ้น ทำให้การทำนาปลูกข้าวเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อย ๆ การเปลี่ยนที่นาส่วนหนึ่งเป็นพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ำน้อยกว่าและมีตลาดมั่นคงกว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดี...

 • ขอเชิญร่วมสัมมนา "ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม....หนึ่งเดียวของไทยจากแปลงสู่ตลาดโลก"

  วารสารเคหการเกษตร ( ก.ค. ๒๕๕๘ )

  ขอเชิญสัมมนา "ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม....หนึ่งเดียวของไทยจากแปลงสู่ตลาดโลก"            สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วารสารเคหการเกษตร โดยสถาบันเคหการเกษตร และหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภาควิชาพืชสวน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  กรมส่งเสริมการเกษตร และหอการค้า จ.นครปฐม             ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนา "ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม....หนึ่งเดียวของไทยจากแปลงสู่ตลาดโลก"...

 • งานสัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( มิ.ย. ๒๕๕๘ )

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้องาน “เกษตรก้าวไกลด้วย Digital Economy” ในงานประกอบไปด้วยหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิเช่น ไอทีเกษตรกับการพัฒนาเกษตรไทยด้วย Digital Economy , เปิดโลกการแข่งขันธุรกิจการเกษตรด้วย e-commerce, สร้างอนาคตเกษตรไทยด้วย Digital Agriculture เป็นต้น จัดขึ้นในวันที่ 18–19 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 และห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุราภรณ์ คงผล โทร 029428616...

 • ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลแก่เยาวชนและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( มิ.ย. ๒๕๕๗ )

  ปีงบประมาณ 2557 ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนรักการอ่านและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน